Skip Navigation Links
Nhập thông tin cần tìm
Nộp hồ sơ điện tử
Một cửa điện tử - CCHC
Tra cứu - TTHC
Tra cứu tên doanh nghiệp
Tra cứu - TTHC - Mức độ 3
Tin tức -> Tin trong tỉnh

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp FDI và đề xuất giải quyết khó khăn của doanh nghiệp FDI
Ngày đăng: 22/06/2012
Qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI, cùng với báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trong địa bàn do Ban quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án FDI trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3225/UBND-KT ngày 14/6/2012 về việc báo cáo tình hình và đề xuất giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI, cùng với báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trong địa bàn do Ban quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án FDI trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012:

1. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài:

- Trong 6 tháng đầu năm 2012, có 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đó là dự án thành lập Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam để thực hiện dự án Nhà máy đóng tàu biển tại thành phố Cam Ranh với tổng vốn đầu tư 180 triệu USD của Nhật Bản. Dự án thứ hai có quy mô nhỏ đó là dự án sản xuất quần áo đồ lót với quy mô vốn 300.000 USD của Công ty TNHH Desiper Việt Nam. Thứ ba là dự án sản xuất cơ khí, thiết bị điện, điện tử với quy mô vốn đầu tư 4 triệu USD. Thứ tư là dự án Phòng thí nghiệm hóa dầu, vốn đầu tư 1,3 triệu USD. Như vậy với 4 dự án đầu tư được cấp Giấy CNĐT trên trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 185,6 triệu USD.

Cũng trong thời gian này, có 3 dự án đăng ký tăng vốn đầu tư (20.580.000 USD) và 01 dự án điều chỉnh giảm vốn đầu tư (400.000 USD); tính chung lại, tổng vốn điều chỉnh tăng trong năm 2011 là 20.180.000 USD;

Như vậy, tính chung trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh thu hút được 185.600.000  USD + 20.180.000 USD = 205.780.000 USD.

Với việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy đóng tàu của Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam, vốn đầu tư thu hút được trong 6 tháng đầu năm 2012 đã tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước. 

2. Tình hình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

Có 03 trường hợp điều chỉnh Giấy CNĐT: 01 trường hợp trong KKTVP tăng vốn đầu tư tổng cộng 12 triệu USD của Cty TNHH Marine Farms ASA Việt Nam; 01 trường hợp tăng vốn đầu tư tổng cộng 2,5 triệu USD (trong KCN Suối Dầu); 01 lượt giảm vốn đầu tư 0,4 triệu USD (KCNSD).

3. Tình hình thu hồi, chấm dứt hoạt động của dự án:

Số dự án chấm dứt hoạt động và sẽ hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2012 là 02 dự án, đó là Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Audex và Công ty TNHH May Cerie Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến chấm dứt hoạt động của các dự án này theo báo cáo của doanh nghiệp là do khó khăn từ thị trường bị thu hẹp.

4. Tình hình triển khai dự án:

4.1. Vốn thực hiện:

6 tháng đầu năm 2012, vốn đầu tư thực hiện khoảng 35,7 triệu USD, chủ yếu là vốn thực hiện của dự án Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong và Khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngang - Bãi Cát Thấm. Trong đó, vốn đầu tư từ nước ngoài là 10,97 triệu USD, chiếm khoảng 30% vốn thực hiện.

4.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

a) Rà soát, phân loại dự án còn hiệu lực:  

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 86 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là khoảng 1.223 triệu USD, trong đó: địa bàn ngoài KCN/KKT có 44 dự án với số vốn đầu tư đăng ký là 459 triệu USD, địa bàn KKT Vân Phong có 21 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 653,9 triệu USD, KCN Suối Dầu là 19 dự án với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 88,56 triệu USD, KCN Ninh Thủy là 02 dự án với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 21,3 triệu USD.

 

b) Tình hình sản xuất kinh doanh:

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà 6 tháng đầu năm 2012 nhìn chung là có sự suy giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2011 về mặt doanh thu và kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2012 doanh thu của các doanh nghiệp FDI đang hoạt động là 283 triệu USD bằng 96,6% so với cùng kỳ năm 2011 (293 triệu USD); kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 257 triệu USD bằng 96,7% so với cùng kỳ năm ngoái (265 triệu USD); số lao động hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 13.262 người, so với thời điểm này của năm trước thì có tăng số lao động khoảng 12%; nộp ngân sách ước đạt 6,8 triệu USD.

Doanh thu hoạt động của Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin kể từ khi hoàn toàn chuyển sang đóng mới tàu biển tăng (dù không tăng mạnh như kế hoạch dự kiến) đã góp phần đáng kể vào kết quả thu được của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như về kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài ra, dự án Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong sẽ hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động trong năm 2012. Dự án này hoạt động sẽ đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động của khối doanh nghiệp FDI.

4.3. Tình hình kiểm tra, giám sát FDI trong 6 tháng năm 2012:

Thực hiện đôn đốc, nhắc nhở các dự án/doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tháng 1,2,3 và quý I năm 2012 về tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các dự án đã đi vào hoạt động, và yêu cầu báo cáo tình hình triển khai các thủ tục và tiến độ thực hiện dự án đối với các dự án sau khi cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện khảo sát, lấy phiếu thông tin về tình hình vay và trả nợ vay nước ngoài của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để xác định trong giai đoạn 2009-2011 và đánh giá nhu cầu cho các năm 2012-1015.

Thực hiện rà soát thủ tục và thúc đẩy tiến độ của một số dự án như: Dự án Chi nhánh Trường tư thục quốc tế Kinderworld Việt Nam tại Khánh Hòa, các dự án du lịch có vốn đầu tư nước ngoài tại Bãi Dài, Cam Ranh.

Rà soát các dự án đang hoạt động trong năm 2011 và yêu cầu báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và các quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: dự án Công ty TNHH Powerbowl Nha Trang, Trung tâm Metro Cash & Carry Việt Nam tại Nha Trang,

Rà soát các dự án ngừng hoạt động, dự án chấm dứt hoạt động, gửi văn bản yêu cầu báo như: dự án Công ty TNHH El Coyote (hoạt động dịch vụ du lịch và nhà hàng), dự án Công ty TNHH May Cerie Việt Nam, dự án Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Audex.

Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động thua lỗ kéo dài trong nhiều năm như các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thủy sản như: Công ty TNHH Thực phẩm Sakura, Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu, …

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra đối với các dự án đầu tư nước ngoài theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ KHĐT tại văn bản 2879/BKH-ĐTNN ngày 04/5/2010 và văn bản 4302/BKH-ĐTNN ngày 04/7/2011.

II. THỰC TRẠNG VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP:

Tổng số doanh nghiệp FDI đã cấp chứng nhận đầu tư: 86 doanh nghiệp.

Trong đó:

- Số doanh nghiệp FDI đang hoạt động                   : 59 doanh nghiệp.

- Số doanh nghiệp FDI đang triển khai                    : 10 doanh nghiệp.

- Số doanh nghiệp FDI mới cấp chứng nhận đầu tư : 04 doanh nghiệp.

- Số doanh nghiệp FDI tạm ngừng hoạt động          : 06 doanh nghiệp.

- Số doanh nghiệp không triển khai sẽ rút phép        : 07 doanh nghiệp

Thực trạng khó khăn hiện nay: Xuất phát từ tình hình suy giảm kinh tế, nhà nước đang có chủ trương kiềm chế lạm phát, nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI cũng giống như các doanh nghiệp trong nước gặp rất nhiều khó khăn tập trung vào bốn vấn đề cơ bản sau đây:

- Thị trường nguyên liệu, thị trường đầu ra bị thu hẹp; mức tiêu dùng trong nội địa và quốc tế giảm làm giảm theo khả năng tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp, làm tăng lượng hàng tồn kho lớn, khó giảm dư nợ vay của ngân hàng;

- Đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản thì các khó khăn trên càng biểu hiện nhiều hơn, nhất là gắp vấn đề về nguyên liệu, thị trường và hàng rào phi thuế quan của các thị trường nhập khẩu

- Khó tiếp cận các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước do lãi xuất ngân hàng quá cao, hầu hết các khoản dư nợ tín dụng đều đến hạn hoặc chuyển qua nợ xấu, nợ khó đòi;

- Các doanh nghiệp đang cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh ở mức độ cầm chừng bằng cách giảm bớt lao động, giảm thời gian tăng ca, công nhân phải nghỉ luân phiên, doanh nghiệp phải lập kế hoạch tái cấu trúc hệ thống tổ chức bộ máy.

III. CÁC GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP:

Quán triệt Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành chức năng triển khai thực hiện ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo tinh thần của Nghị quyết số 13/NQ-CP, cụ thể như sau:

- Thông qua chính sách “giải cứu” của Chính phú để giãn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, VAT, giảm tiền thuê đất, miễn thuế môn bài… đối với các đối tượng ưu tiên, nhằm hy vọng có thể thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích thích tăng trưởng; đề xuất cần xác định rõ ràng tiêu chí của các đối tượng ưu tiên, trong bối cảnh hàng hóa tồn kho lớn thì khả năng giãn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, VAT cần tính đến tính khả thi đối với doanh nghiệp đang giảm dần quy mô sản xuất, có nguy cơ ngưng hoạt động cao; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh giao Cục thuế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các doanh nghiệp, thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012, Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 của Bộ Tài chính.

- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện: Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được Nhà nước cho thuê đất mà năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong thực hiện: Gia hạn tối đa 12 tháng thời hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định thời gian gia hạn cụ thể cho từng dự án, nhóm dự án.

- Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNN, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích sản xuất đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, nhất là trong các lĩnh vực chế biến thủy sản, lĩnh vực du lịch.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý KKTVP theo dõi sâu sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thành viên, phổ biến tinh thần Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, kịp thời phản ảnh những khó khăn vướng mắc cho UBND tỉnh và các Sở, ngành để giải quyết.

- Đề xuất Chính phủ cần nghiên cứu điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô để tháo gỡ khó khăn do chính sách gây ra, cân đối điều chỉnh các chỉ tiêu giữa lạm phát và tăng trưởng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn vay, khôi phục sản xuất, tăng việc làm, giảm bớt các gánh nặng tiêu cực cho xã hội. Đồng thời kiến nghị văn bản pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp cần nghiên cứu, xem xét tách riêng việc cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và tương ứng giao cho các cơ quan có chức năng quản lý đầu tư và cơ quan có chức năng quản lý doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện riêng.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa chỉ đạo các Ngân hàng Thượng mại có Chi nhánh tại tỉnh Khánh Hòa nên công khai, minh mạch thủ tục, điều kiện cho vay sản xuất kinh doanh để các doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay thuận lợi.

- Các Sở, ngành, Cục thuế và Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhất là thủ tục về thuế và hải quan; rút ngắn thời gian thông quan, tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng, đẩy mạnh triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế và hải quan.

Các tin khác
. Đầu tư gần 27.840 tỷ đồng xây cao tốc Nha Trang – Phan Thiết (30/03/2016)
. Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 (15/03/2016)
. Tọa đàm "Cơ hội hợp tác kinh tế giữa Khánh Hòa và Châu Âu" (15/03/2016)
. Khánh thành Cảng Quốc tế Cam Ranh (09/03/2016)
. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND (02/03/2016)
Thông tin cần biết
Thông báo mở khóa đào tạo đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng
Thông báo tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển đối với những người có bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ loại khá, Đại học loại giỏi vào công tác tại cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2016
Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm
Hội thảo liên hội,Diễn giả, chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương
Các khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp NVV có NSNN hỗ trợ 50% học phí
tai game cho android
Cải cách hành chính
Hệ thống văn bản pháp luật
Thủ tục hành chính SKHDT
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thống kê giải quyết hồ sơ một cửa
Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị giải quyết hồ sơ một cửa

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Giấy phép số 155/GP-BC do Cục Báo Chí của bộ Văn hóa Thông tin cấp

Chịu trách nhiệm chính: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: KLC 01, Số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3822906 - Fax: 058.3812943

Thiết kế bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển CNPM - Đại học Nha Trang - 2009

Trực tuyến
284
Lượt truy cập
358928